Poslání spolku Libčich

Většina menších měst a obcí trpí během topné sezóny zhoršenou kvalitou ovzduší. V některých městech je to horší, v jiných lepší. Důvody jsou různé. Míra plynofikace, majetnost obyvatel, osobní zodpovědnost, geografické podmínky či mnoho dalších faktorů má přímý dopad, jak dobře se lidem dýchá. Problém však v drtivé většině obcí je. A naše domovské Libčice nejsou výjimkou, ačkoliv na tom nejsou nejhůře.

Občas se najde někdo, koho například soused, který rád pálí lepenou dřevotřísku, naštve tolik, že po městu požaduje akci. V některých městech se k problému postaví čelem a nějak se ho snaží řešit, většinou na té lidské úrovni. Jiná města dotyčnému občanovi rovnou odpoví, že jsou v tomto tzv. legislativně bezzubí. A do jisté míry má pravdu.

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 (paragrafy §16 a §17) jednoduše řečeno povoluje pálit pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Dřevotříska ani “PET raketa” do toho rozhodně nepatří. Z hlediska nějakých akcí to ale často skončí na zákonu o domovní svobodě, která je přímo z Listiny základních práv a svobod. Nejsme tu banda právníků, možná je to lehce jinak a oceníme, pokud nás někdo opraví. Ale toto jsou důvody, kterými se město onomu nazlobenému občanovi často “omluví” s tím, že je bezzubé. Důležité je ale pamatovat, že vždycky existuje alternativní cesta. A tato problematika není výjimkou.

Libčich je tu právě pro tento alternativní přístup. Chceme soustavnou činností pomáhat zlepšovat životy a zdraví vás všech. A to prostřednictvím toho, bez čeho nemůžeme žít - vzduchu. A to nejen lidem z Libčic. Protože dnešní člověk bude muset být fit mnohem déle, než tomu bylo dříve.

Prvním prostředkem při naplňování našeho cíle je monitorovací nástroj Airqee, který jsme za podpory města v pilotní fázi úspěšně nasadili na část Libčic. A rádi bychom pokračovali v rozšíření do zbytku města. Monitorovací nástroj ukazuje lidem reálná data, jak na tom jejich ovzduší je. A navíc to přináší prostor pro alternativní poukazování na možná problematická místa a to třeba nějakou hravější cestou - co třeba pravidelné vyhlášení ceny Libčického čoudila?

Cílem projektu a spolku navíc není být tu jen pro Libčice. Celá myšlenka je o tom, že pokud někdo žije ve městě, ve kterém by rád pomohl ke zlepšení kvality ovzduší a tím i vylepšil zdraví obyvatel, měl by k tomu mít dostupné nástroje. A pokud ten někdo bude souhlasit s našim “proč”, naše nástroje mu budou k dispozici. Samozřejmě si je nebude moci koupit za X milionů od nějaké firmy. Bude si je muset vyrobit. Ale podle našeho know-how, za naši podpory a ideálně jednoduše. I toto vnímáme jako pozitivum, protože to podporuje vznik komunity, díky které tyto nástroje mohou mít opravdu efekt. Nástroje samy o sobě nic nespasí. To až lidé, kteří je umí a chtějí používat…

Spolek Libčich se ani nechce omezovat jen na výrobu a provoz čidel. To je pouhý nástroj, podpůrný a nutný argument pro širší diskusi a osvětu. Jakmile lidé vidí, že konkrétně jejich kotel znečišťuje zcela konkrétně vzduch v okolí mnoha obydlí, snáze pochopí, že to je potřeba řešit. A v tu chvíli nastupuje další část činnosti - pomocná ruka a poskytnutí informací, návodů a podpory při získávání ekologičtějšího kotle. Zvláště, pokud se jim vysvětlí, že to pro ně bude pohodlnější a dlouhodobě levnější.