Airqee

Síť čidel pro měření znečištění vzduchu v malých obcích. Tak by se dal definovat projekt Airqee.

Spousta menších měst trpí z hlediska kvality ovzduší na ten samý neduh - topení či pálení nevhodných věcí v nevhodných zařízeních. Špatně použitý kotel na tuhá paliva, pálení dřevotřísky nebo rovnou PET lahev naplněná olejem a pilinami? To všechno vyprodukuje to, co by se dalo definovat jako typický zimní vesnický vzduch. Takový vzduch rozhodně obyvatelům neprospívá, nehledě na to, zda jsou to děti, dospělí či senioři.

Airqee je síť čidel rozmístěná po městě, díky které mohou všichni veřejně vidět, jak na tom jejich okolí je, co se týče znečištění vzduchu, a to rovnou v konkrétním dni a čase.

Monitoring

Síť v současné době měři znečištění v podobě pevných částic, obecně označovaných jako PM10 (mikročástice menší než 10 mikrometrů), PM2.5 (mikročástice menší než 2.5 mikrometrů) a PM1.0. Takové částice jsou dost malé na to, aby se dostaly do dýchacích cest, plic, či klidně až do krevního řečiště.

Stránka s mapou ukazuje v daném dni a čase (táhlo nad mapou) naměřené hodnoty dle vašeho výběru. Ve výchozím nastavení je zobrazen Index Kvality Ovzduší (Air Quality Index - AQI). AQI udává číslo, které vyjadřuje, jaký efekt má znečištění na člověka.

Dále si můžete zobrazit i naměřené hodnoty mikročástic PM10, PM2.5 a PM1.0. Udávané hodnoty jsou v mikrogramech na metr krychlový.

Interpretace dat

Hodnoty v podobě AQI (hodinový index kvality) a v podobě naměřených reálných dat v mikrogramech na metr krychlový vzduchu je sice fajn, ale pokud nevím co to reálně znamená, tak co s tím? Pojďme se na to podívat.

Index kvality ovzduší (AQI)

AQI je již přepočtená koncentrace jednotlivých veličin tak, aby znázorňovala vliv na vaše zdraví při dlouhodobém dýchání daného vzduchu. V rámci Airqee vidíte AQI index po jednotlivých hodinách. Počítá se to z dat PM10 a PM2.5 vždy za posledních 12 hodin. V následující tabulce je vidět co jednotlivé hodnoty znamenají.

AQI Úroveň Zdravotní implikace Opatření
0 - 50 Dobrá Kvalita ovzduší je uspokojivá a znečištění v něm nepředstavují žádné či jen malé riziko Žádná
51 - 100 Mírná Kvalita ovzduší je přijatelná. Pro lidi citlivější na kvalitu ovzduší může existovat mírné zdravotní riziko. Aktivní děti a dospělí a lidé s dýchacími obtížemi by měli omezit dlouhotrvající venkovní námahu.
101 - 150 Nezdravá pro citlivé skupiny Citlivější skupina lidí může pociťovat účinky na jejich zdraví. Většina populace není nijak zásadně zasažena. Aktivní děti a dospělí a lidé s dýchacími obtížemi by měli omezit dlouhotrvající venkovní námahu.
151 - 200 Nezdravá Každý již může pociťovat účinky na jejich zdraví. Citlivější osoby pak už celkem znatelně. Aktivní děti a dospělí a lidé s dýchacími obtížemi by se měli vyvarovat dlouhodobého pobytu venku. Ostatní by měli dlouhodobý pobyt omezit.
201 - 300 Velmi Nezdravá Varování o mimořádně špatných podmínkách ovzduší. Celá populace je ovlivněna. Aktivní děti a dospělí a lidé s dýchacími obtížemi by se měli vyvarovat veškerého pobytu venku. Ostatní by měli pobyt omezit.
300+ Hazardní Zdravotní výstraha. Každý může pociťovat vážné zdravotní následky. Lidé by se měli takovému prostředí vyhýbat.

Abyste při koukání do mapy nemuseli stále přepínat do této tabulky, jsou tam naměřené hodnoty obarveny tak, aby odpovídaly barvám z tabulky. Pokud je vše v pořádku, uvidíte hodnoty v zelené barvě. S postupným zhoršováním jsou hodnoty na mapě ukazovány v souvisejících barvách přes žlutou, oranžovou a tak dále.

PM10, PM2.5, ...

Airqee čidla tyto hodnoty měří co 2 minuty a vy díky tomu můžete vidět, jak se to v čase reálně mění. Pokud někde někdo zatopí a chvilku mu tzv. čoudí komín, uvidíte v ten čas pravděpodobně vyšší koncentrace polétavých částic. Z hlediska vlivu na vaše zdraví ale hodně záleží na tom, jak dlouho a v jak špatném/dobrém vzduchu pobýváte. Proto, když v jednom místě uvidíte chvilkové zvýšení hodnot, nemusí to být problém. Rozhodně ne tak velký, jako když v tom jste celé dny, týdny a roky.

Limity pro tyto hodnoty jsou různé. Například WHO (světová zdravotnická organizace) je definuje na základě 24 hodinových a ročních průměrů. To právě proto, že nehraje roli zhoršení či zlepšení na krátkou dobu, ale spíše právě to dlouhodobé působení.

Typ částice 24 hodinový limit Roční limit
PM2.5 25 ug/m3 10 ug/m3
PM10 50 ug/m3 20 ug/m3

V Airqee aplikaci však neukazuji ty hodinové a roční průměry. Toto je v zásadě obsaženo již v AQI hodnotě. Ukázka těchto surových hodnot může být spíše použita k tomu, aby si člověk mohl udělat přehled o tom, jak se situace mění z minuty na minutu. Tedy například odkud to zhruba čoudí. Nefunguje to úplně přesně, protože vlivem počasí se může například stát, že kouř z komína nejprve stoupá vzhůru a dolů k zemi, kde to všichni dýcháme, se to dostane až za desítky či stovky metrů, kde je již znečištění poměrně rozptýleno. Ale i tak to má hodnotu.

Implementace

Implementace a provoz sítě probíhá pod křídly spolku Libčich za podpory města v Libčicích nad Vltavou.

Líbí se vám projekt? Rádi byste mu pomohli v rámci Libčic? Nebo jste z jiného města a chtěli byste něco podobného budovat i u vás? Ozvěte se nám na info@libcich.cz.